Přehled

Dodání inovativních 3D návrhů produktů

Product Design Suite je komplexní softwarové řešení pro 3D design produktů, které přináší nástroje pro simulaci, spolupráci, vizualizaci a digitální prototypování zaručující kompletaci celého strojírenského postupu.

Desktop Subscription Vám poskytuje přístup k nejnovějším aktualizacím a vydáním, přímou webovou podporu, prioritní podpoře ve fórech, flexibilnímu licencování a dalším službám.

Shlédnout video (3:04 min.)

 


Bezplatná 30-denní zkušební verze Získat nápovědu

Znovu použijte vaše návrhová data
 • Použít 2D-výkresy aplikace AutoCAD jako základ pro Inventor
 • Použít standardní součásti knihovny pro naplnění sestav
 • Integrovat data z více zdrojů do jednoho návrhu
Rychle a snadno provádějte změny návrhu výrobku
 • Zachytit konstrukční záměr pomocí parametrických nástrojů
 • Použít přímou editaci a funkčnosti modelování povrchu
 • Aktualizovat návrh, aby automaticky odrážel změny
Integrovat elektrické a mechanické návrhy
 • Vytvořit 3D rozložení vodičů importem elektrických schémat
 • Automatizovat návrh svazku kabelů v 3D prostředí
 • Vytvořit 3D modely návrhů produktů ze schémat
Snadné a rychlé modelování organických tvarů
 • Rychlý začátek s jednoduchými geometrickými tvary
 • Prozkoumání, vytvoření modelů volného tvaru pomocí přímé manipulace
 • Začlenění volných forem, přímá úprava a parametrické pracovní postupy
Přesná manipulace s geometrií
 • Prozkoumání možností změněného návrhu bez závazku
 • Změna parametrické geometrie v modelech s komplexní historií
 • Revize importovaných základních solidních dat

 

Prozkoumejte své nápady v reálném čase
 • • Předveďte fotorealistické vizualizace
 • • Vyzkoušejte funkcionalitu mechanismu ve fázi náčrtu
 • • Proveďte studii rozsahu pohybu pomocí geometrie náčrtu
Vytvořte ztvárnění v kino-kvalitě
 • Prezentace se živým ztvárněním
 • Nepřímé světelné efekty a efekty denního světla
 • Nepřímé světelné efekty a efekty denního světla
Spolupracujte pomocí vašich strojírenských dat
 • Veďte hodnocení návrhu produktu pomocí vzdáleného přístupu
 • Agregujte modely z celé řady formátů souborů 3D návrhů
 • Importujte a exportujte data pomocí běžně používaných formátů souborů.

 

Snižte množství fyzických prototypů a ušetřete tím finance
 • Vyhodnoťte mechanismy v celém rozsahu pohybu.
 • Optimalizujte návrh pro rozsah vstupních podmínek
 • Snižte nadbytečné strojní součásti produktů.
Ušetřete čas s automatizovanými simulacemi založenými na cloudování
 • Použijte clouding pro rychlejší simulaci návrhu produktů
 • Testujte a zlepšujte návrhy s pomocí optimalizace
 • V cloudu pracujte současně na návrzích a optimalizacích
Rychleji proniknout na trh
 • Snížit předělávání návrhu
 • Opětovně použít data z návrhů
 • Zlepšit spolupráci
Zvýšit spokojenost zákazníků
 • Zlepšit kvalitu návrhu výrobků
 • Snížit reklamace
 • Optimalizovat výkonnost výrobku pro zamýšlené prostředí
Snížit výrobní náklady
 • Vytvořit přesnou projektovou dokumentaci
 • Vyhodnotit vyrobitelnost produktu
 • Snížit náklady v průběhu procesu návrhu výrobku
Vytvořit inovativní produkty
 • Sdílet jeden interoperabilní nástroj napříč obory
 • Použít kombinované odborné znalosti k vytvoření více konkurenceschopných produktů
 • Efektivněji spolupracovat

 

Související produkty

Průmysl

Inventor
AutoCAD
Inventor Engineering to Order
Configurator 360
Mockup 360
Automotive
Industrial Equipment

†Uvedená doporučená maloobchodní cena (SRP) je doporučená maloobchodní cena Autodesk pro zadané produkty a služby ve Spojených státech. SRP nezahrnuje žádný příspěvek nebo poplatek za instalaci nebo daně. SRP je uveden pouze pro referenční účely, skutečnou maloobchodní cenu stanoví prodejce. Na produkt se mohou uplatňovat i jiné podmínky. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo na změnu SRP, nabídku produktů a specifikace svých produktů a služeb, kdykoliv bez předchozího upozornění, a není odpovědná za typografické, grafické, nebo jiné chyby, které se mohou objevit na tomto místě.

* Plány zakoupené prostřednictvím internetového obchodu jsou obnovovány automaticky za pevný poplatek placený měsíčně nebo ročně po dobu trvání smlouvy, v závislosti na dostupnosti. Plány zakoupené od prodejce, jsou-li k dispozici, mohou být obnoveny před vypršením stávajícího funkčního plánu, v závislosti na dostupnosti od společnosti Autodesk nebo prodejce Autodesk.

** Měsíční hodnota představuje Autodesk SRP na základě ročního nákupu. Aktuální maloobchodní cena je stanovena prodejcem. Roční plány Desktop Subscription nemusí být k dispozici u všech prodejců, nebo ve všech zemích.