Snižte množství fyzických prototypů a ušetřete tím finance
  • Vyhodnoťte mechanismy v celém rozsahu pohybu.
  • Optimalizujte návrh pro rozsah vstupních podmínek
  • Snižte nadbytečné strojní součásti produktů.
Ušetřete čas s automatizovanými simulacemi založenými na cloudování
  • Použijte clouding pro rychlejší simulaci návrhu produktů
  • Testujte a zlepšujte návrhy s pomocí optimalizace
  • V cloudu pracujte současně na návrzích a optimalizacích