Znovu použijte vaše návrhová data
  • Použít 2D-výkresy aplikace AutoCAD jako základ pro Inventor
  • Použít standardní součásti knihovny pro naplnění sestav
  • Integrovat data z více zdrojů do jednoho návrhu
Rychle a snadno provádějte změny návrhu výrobku
  • Zachytit konstrukční záměr pomocí parametrických nástrojů
  • Použít přímou editaci a funkčnosti modelování povrchu
  • Aktualizovat návrh, aby automaticky odrážel změny
Integrovat elektrické a mechanické návrhy
  • Vytvořit 3D rozložení vodičů importem elektrických schémat
  • Automatizovat návrh svazku kabelů v 3D prostředí
  • Vytvořit 3D modely návrhů produktů ze schémat