Prozkoumejte své nápady v reálném čase
  • • Předveďte fotorealistické vizualizace
  • • Vyzkoušejte funkcionalitu mechanismu ve fázi náčrtu
  • • Proveďte studii rozsahu pohybu pomocí geometrie náčrtu
Vytvořte ztvárnění v kino-kvalitě
  • Prezentace se živým ztvárněním
  • Nepřímé světelné efekty a efekty denního světla
  • Nepřímé světelné efekty a efekty denního světla
Spolupracujte pomocí vašich strojírenských dat
  • Veďte hodnocení návrhu produktu pomocí vzdáleného přístupu
  • Agregujte modely z celé řady formátů souborů 3D návrhů
  • Importujte a exportujte data pomocí běžně používaných formátů souborů.